Zaloguj się
Państwa zadowolenie buduje naszą solidną opinię.
Wasza satysfakcja jest naszym sukcesem.

Oferta

PRACOWNIKOM ZAPEWNIAMY:
 • opiekę medyczną,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • transport,
 • odzież roboczą,
 • wysokie zarobki,
 • legalną pracę.

Warunkiem podjęcia pracy w naszej firmie jest dostarczenie do firmy następujących dokumentów:
 • ksera dowodu osobistego lub paszportu
 • potwierdzenia zameldowania
 • aktu ślubu (jeśli dotyczy)
 • zdjęcia
Po dostarczeniu (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną) powyższych dokumentów podpisujemy umowę.
Umowa podpisywana jest na okres jednego roku - z możliwością przedłużenia.


OD PRACOWNIKÓW WYMAGAMY:
 • Znajomości języka obcego (angielski, niemiecki, duński, szwedzki, norweski)
 • Udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • Odporności na stres
 • Kondycji fizycznej i dobrego stanu zdrowia

KLIENTOM ZAPEWNIAMY:
 • Młodych, wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języka obcego
 • Profesjonalną, dokładną selekcję pracowników
 • Prowadzenie wszystkich spraw pracowniczych
 • Naszym pracownikom sami zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, transport, odzież roboczą i opiekę medyczną
© Dimakt 2022