Zaloguj się
Państwa zadowolenie buduje naszą solidną opinię.
Wasza satysfakcja jest naszym sukcesem.

Fundusze UE

Z początkiem roku 2013 spółka Dimakt podpisała umowę na zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego wspierającego zarządzaniem pracownikami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


W ramach działania firma zakupi nowy sprzęt, licencje oraz usługi wdrożeniowe. W efekcie powstanie system B2B, którego główne elementy będą stanowiły stanowią trzy podstawowe moduły:

- moduł pozyskiwania pracowników
- moduł zarządzania pracownikami na zleceniu
- moduł rozliczania czasu pracy

Pierwszy moduł będzie zbierał informacje o potencjalnych pracownikach. Dane do modułu będzie mógł wprowadzić sam potencjalny pracownik za pośrednictwem strony internetowej. Moduł będzie umożliwiał rejestrowanie zarówno podstawowych informacji typu imię, nazwisko, telefon kontaktowy, kwalifikacje, znajomość języka obcego jak i zaawansowane typu: uprawnienia, przeprowadzone kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języka, wymagania etc. Oprócz wymienionych danych moduł będzie umożliwiał podłączanie skanów, zdjęć i dokumentów. Aby sprawnie zarządzać zebranymi danymi moduł będzie wyposażony w mechanizmy przeszukiwania i filtrowania zgromadzonych danych.
Moduł będzie gwarantował szybkie i skuteczne zarządzanie procesem rekrutacji pracowników.

Drugi moduł będzie zarządzał wszystkimi pracownikami przebywających na zleceniach za granicą. Głównym jego zadaniem będzie planowanie zasobów w postaci ludzi. W każdej chwili będzie można sprawdzić np. ilu ludzi aktualnie pracuje, na jakim zleceniu, ilu pracowników jest aktualnie dostępnych  w Polsce, w Danii lub w drodze do pracy i z jakimi kwalifikacjami, jakie zadania mogą wykonywać. Taka analiza jest potrzebna ze względu na możliwość dostosowania pracownika do konkretnego zadania, przesuwanie pracowników pomiędzy zadaniami, tak aby zwiększyć efektywność wykonywanych przez nich zadań.

Trzeci moduł będzie umożliwiał wszechstronną rejestrację i rozliczanie czasu pracy. Funkcje modułu znacznie przyspieszą i skrócą czas prowadzenia rozliczeń z pracownikami i zleceniodawcami do niezbędnego minimum. Do rejestracji czasu pracy system będzie korzystał z zewnętrznych rejestratorów. Dane z rejestratorów będą wykorzystywane podczas rozliczania pracowników, bądź analizy czasu pracy. Moduł dostarczy szczegółowych informacji na temat wypracowanych godzin z rozbiciem na różne systemy naliczania (odczyty z rejestratorów, zapisy kierownika, zdefiniowane zmiany), dokładne raporty o wypracowanych akordach z podziałem na dni umożliwiające precyzyjne określenie wydajności pracownika, bądź np. wyliczenie i dodanie premii za czas pracy. Dodatkowo wszechstronne raporty tworzone ze zgromadzonych przez program danych umożliwią dogłębną analizę kosztów personalnych, ułatwią obliczenie faktycznych kosztów poniesionych na wyprodukowanie poszczególnych produktów, pozwolą na szybkie stworzenie listy obecności pracowników.

System będzie dostępny dla naszych zarejestrowanych klientów. Aby uzyskać dostęp do systemu skontaktuj się z biuro@dimakt.pl

„Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” Inwestujemy w Waszą przyszłość.
 
© Dimakt 2022